• Sylvka
 • Daktylogram
 • dezynwoltura
 • nudnik-pierdoly
 • sah
 • Luukka
 • dooomiiin
 • patt-i-kot
 • baeven
 • makowa
 • Myszkinowa
 • maardhund
 • outofmyhead
 • nowelovestory
 • eklerrka
 • suzannekhaleen
 • bng123
 • marceline777
 • Shini
 • Jodenstein
 • mearya
 • Ayumi
 • imsoconfused
 • greywolf
 • dol-blathanna
 • dudik
 • derida
 • agnessa
 • MsCaptain
 • arayo
 • masterofpuppets
 • creepydoughnut
 • Americanlover
 • lexi
 • Jerusalem
 • szydera
 • barszczowa
 • imbryk
 • une-raconteuse
 • patronus
 • redhairwitch
 • keyrings
 • perditumest
 • biauek
 • outkapa
 • alexnouveau
 • kopytq
 • gdziejestola
 • pwg
 • breatheslow123
 • athlin
 • lewerence
 • TyMiJestes
 • greens
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

0880 ab96
Reposted frommistic mistic viamalice malice
Nie mogę. Zrozum. Jestem mały
urzędnik w wielkim biurze świata,
a Ty byś chciał, żebym ja latał
i wiarą mą przenosił skały.
Nie mogę. Popatrz: to me dzieci,
śliczna kanapa i dywanik,
i lampa z abażurem świeci,
i gwia[z]dka malowana na nim,
gwiazdka normalna, świeci ziemsko - a Ty byś zaraz - betlejemską !
— K. I. Gałczyński "Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich"
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
2965 c982 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahrafn hrafn
0750 0e2d 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viahrafn hrafn
8758 7533 500
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn
Reposted fromFlau Flau viahrafn hrafn
1057 bf4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
5250 7abe 500
Reposted frommangoe mangoe viatotumfacki totumfacki

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
6850 eff4 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viapotatos potatos
5827 374d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapotatos potatos
5817 994e
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
6510 ef69 500
Reposted fromSerat Serat viakobiety kobiety
1504 e7b5
Reposted fromBabson Babson viapotatos potatos
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
9175 3e38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
7166 38f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
4620 115f
Reposted fromLane Lane viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl