• greens
 • TyMiJestes
 • lewerence
 • alexnouveau
 • athlin
 • breatheslow123
 • pwg
 • gdziejestola
 • kopytq
 • Sylvka
 • Daktylogram
 • dezynwoltura
 • nudnik-pierdoly
 • sah
 • Luukka
 • dooomiiin
 • patt-i-kot
 • baeven
 • makowa
 • Myszkinowa
 • maardhund
 • outofmyhead
 • nowelovestory
 • eklerrka
 • suzannekhaleen
 • bng123
 • marceline777
 • Shini
 • Jodenstein
 • mearya
 • Ayumi
 • imsoconfused
 • greywolf
 • dol-blathanna
 • dudik
 • mademoiselle-introvert
 • derida
 • agnessa
 • MsCaptain
 • arayo
 • masterofpuppets
 • creepydoughnut
 • Americanlover
 • lexi
 • Jerusalem
 • szydera
 • barock
 • imbryk
 • une-raconteuse
 • patronus
 • redhairwitch
 • keyrings
 • perditumest
 • biauek
 • outkapa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

5889 dba9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialaj laj
5178 1be2 500
Reposted frompunisher punisher viamemesjasz memesjasz

January 18 2018

0957 d012 500
Reposted fromkaiee kaiee viaschaaf schaaf
6278 9ad0
Reposted fromkaiee kaiee viaOkruszek Okruszek
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
9017 6389 500
Reposted fromgurtos gurtos viafancy-claps fancy-claps
7329 0749 500
Reposted fromqb qb viafancy-claps fancy-claps
6355 037e
"er"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viafancy-claps fancy-claps
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viajunicorn junicorn
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viagitana gitana
6472 a181
5078 7fb5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagitana gitana
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viagitana gitana
3021 e3c9 500
Reposted fromwerterowska werterowska viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl