• athlin
 • breatheslow123
 • pwg
 • gdziejestola
 • kopytq
 • Sylvka
 • Daktylogram
 • dezynwoltura
 • nudnik-pierdoly
 • sah
 • Luukka
 • dooomiiin
 • patt-i-kot
 • baeven
 • makowa
 • Myszkinowa
 • maardhund
 • outofmyhead
 • nowelovestory
 • eklerrka
 • suzannekhaleen
 • bng123
 • marceline777
 • Shini
 • Jodenstein
 • mearya
 • Ayumi
 • imsoconfused
 • greywolf
 • dol-blathanna
 • dudik
 • mademoiselle-introvert
 • derida
 • agnessa
 • MsCaptain
 • arayo
 • masterofpuppets
 • creepydoughnut
 • Americanlover
 • lexi
 • Jerusalem
 • szydera
 • barock
 • imbryk
 • une-raconteuse
 • patronus
 • redhairwitch
 • keyrings
 • perditumest
 • biauek
 • outkapa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

6937 a0ae
Reposted fromamatore amatore
7419 84c2 500
Reposted fromDosAmp DosAmp viasecalecornutuum secalecornutuum
9514 5a6e
Reposted fromamatore amatore
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
4619 db38

I present my girlfriend

Reposted frommyry myry viainzynier inzynier
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove vialaparisienne laparisienne
9699 92cc 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viainzynier inzynier
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexi lexi
2602 d775 500
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
4445 30b5 500

unfugbilder:

Unterwegs in Berlin

Reposted frombwana bwana viabercik bercik
2023 499c 500
Reposted fromSardion Sardion viawiedzmin wiedzmin
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viaClary Clary
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium vianokturnal nokturnal
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viaoutkapa outkapa
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaunspokennnn unspokennnn
6935 c189 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaszalony-virus szalony-virus
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl