Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

2023 499c 500
Reposted fromSardion Sardion viaLuukka Luukka

June 24 2017

2997 49a0 500
Reposted fromdzony dzony viaLuukka Luukka

May 31 2017

5456 3dc8 500
8259 08d2
vabank
Reposted frompankamien pankamien viakopytq kopytq

May 08 2017

Reposted fromnitael nitael

April 20 2017

Play fullscreen
Hej panie stworze,
okrutny potworze,
dziś tej pięknej nocy
śmierć ciebie zaskoczy.
Ostatnim, co ujrzysz,
będą żółte oczy,
ten, co nimi patrzy,
krwi twojej utoczy.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

April 13 2017

Reposted fromnitael nitael

April 07 2017

March 24 2017

1001 297b 500
Monsters
Reposted fromkopytq kopytq

February 23 2017

July 04 2015

Reposted fromvith vith viaLuukka Luukka

June 27 2015

7482 d740
Reposted fromillidan illidan viaLuukka Luukka
2205 43f6 500
Ciri by Saint-Max
Reposted fromPanteon Panteon viaLuukka Luukka

June 16 2015

Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaLuukka Luukka
Reposted fromnitael nitael viaLuukka Luukka

June 15 2015

  - Szybciej, Ciri! Wyskok, atak, odskok! Półpiruet, cios, odskok! Równoważ, równoważ lewą ręką, bo spadniesz z grzebienia! I potłuczesz sobie... kobiece atrybuty!
 - Co?
  - Nic. Nie jesteś zmęczona? Jeśli chcesz, odpoczniemy.
  - Nie, Lambert! Mogę jeszcze. Nie jestem taka słaba, nie myśl sobie. Może spróbuję skakać przez co drugi słupek?
  - Ani mi się waż! Upadniesz, a wtedy Merigold urwie mi... głowę.
  - Nie upadnę!
  - Powiedziałem raz, powtarzał nie będę. Bez popisów! Pewnie na nogach! I oddech, Ciri, oddech! Sapiesz jak zdychający mamut!
  - Nieprawda!
  - Nie piszcz, ćwicz! Atak, odskok! Parada! Półpiruet! Parada, pełny piruet! Pewniej na słupkach, do cholery! Nie chwiej się! Wykrok, cios! Szybciej! Półpiruet! Skacz i tnij! Tak jest! Bardzo dobrze!
 - Naprawdę? Naprawdę było dobrze, Lambert?
  - Kto tak powiedział?
  - Ty! Przed chwilą!
  - Musiałem się przejęzyczyć. Atak! Półpiruet! Odskok! I jeszcze raz! Ciri, a gdzie była parada? Ile razy mam powtarzać? Po odskoku zawsze ma następować parada, wyrzut klingi chroniący głowę i kark! Zawsze!
 - Nawet wtedy, gdy walczę tylko z jednym przeciwnikiem?
 - Nigdy nie wiesz, z czym walczysz. Nigdy nie wiesz, co jest z tyłu, za tobą. Musisz się zawsze zasłaniać. Praca nóg i miecz! To ma być odruch. Odruch, rozumiesz? Nie wolno ci o tym zapominać. Zapomnisz w prawdziwej walce i już po tobie. Jeszcze raz! No! Właśnie tak! Widzisz, jak ładnie cię ustawia taka parada? Możesz z niej wyprowadzić każde uderzenie. Możesz z niej ciąć w tył, jeśli będziesz musiała. No, pokaż piruet i cios w tył.
 - Haaa!
 - Bardzo ładnie. Wiesz już, w czym rzecz? Dotarło do ciebie?
 - Nie jestem głupia!
 - Jesteś dziewczyną. Dziewczyny rozumu nie mają.
 - Ech, Lambert, gdyby to Triss usłyszała!
 - Gdyby babcia miała wąsy, toby została wojewodą. No, wystarczy. Zejdź. Odpoczniemy.
 - Nie jestem zmęczona!
 - Ale ja jestem. Powiedziałem, odpoczynek. Zejdź z grzebienia.
 - Saltem?
- A jak byś chciała? Jak kura z grzędy? Jazda, skacz. Nie bój się, ubezpieczam cię.
 - Haaaa!
 - Ładnie. Jak na dziewczynę, bardzo ładnie. Możesz już zdjąć opaskę z oczu.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi
Najbardziej brakowało mi twojego milczenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromlexi lexi
A ja... ja lubię legendy elfów, są takie piękne. Szkoda, że ludzie nie mają takich legend. Może kiedyś będą mieli? Może stworzą je? Ale o czym mają traktować legendy ludzi? Dookoła, gdziekolwiek spojrzeć, szarość i nijakość. Nawet to, co pięknie się zaczyna, wiedzie rychło w nudę i pospolitość, w ten ludzki rytuał, ten nużący rytm, nazywany życiem.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromlexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl